FILM & FOIL

ฟิล์มและฟอยล์

ซองฟอยล์ เมทัลไลท์

ซองฟอยล์ เมทัลไลท์ (Metailzed Foil) จะเป็นบรรจุภัณฑ์แบบทึบเพียงแค่ 1 ด้านเท่านั้น และอีกด้านจะเป็นแบบใส ทำให้สามารถที่จะมองเห็นสินค้าที่อยู่ในซองได้อย่างง่ายดาย แต่คุณสมบัติหลักนั้นไม่สามารถที่จะป้องกันแสงแดดอะไรได้ ทำให้การบรรจุสินค้าชนิดต่างๆ ก็จะช่วยป้องกันอากาศและความชื้นไม่ให้เข้าไปอยู่ในซองฟอยล์เท่านั้น สามารถที่จะนำมาบรรจุใส่อาหารชนิดต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย นิยมนำไปบรรจุใส่ขนมกันเป็นอย่างมาก

Prominent

จุดเด่น

- ทำให้มองเห็นสินค้าภายในซองได้
- ป้องกันอากาศและความชื้น
- กันน้ำได้ 100%
- ถนอมอาหารที่บรรจุไว้ได้นาน

Disadvantage

จุดด้อย

- ไม่ป้องกันแสงแดด
- ไม่ทนต่อความร้อนและอุณหภูมิที่สูง

Use

การนำไปใช้

- บรรจุขนม ของทานเล่น
- บรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทถั่วต่างๆ
- บรรจุอาหารที่ต้องการถนอมอาหารไว้เป็นเวลานาน

Option

เทคนิคพิเศษ

- เคลือบเงา / ด้าน
- เคลือบ UV ป้องกันรอยขีดข่วน
- ปั๊มนูน / จม

ขอใบ เสนอราคา

Scroll to Top