FILM & FOIL

ฟิล์มและฟอยล์

ฟิล์ม หดรัดสินค้า

ฟิล์มหดรัดสินค้า (Shrink Film) คือ แผ่นพลาสติกที่ใช้สำหรับห่อหุ้มสินค้า เพื่อป้องกันการขีดข่วนและไม่ทำให้ฝุ่นละอองเข้าไปติดอยู่บนตัวสินค้า รวมถึงยังสร้างความสวยงามให้กับตัวสินค้า และมีการบอกรายละเอียดต่างๆ เหมือนกับฉลากสติกเกอร์อีกด้วย โดยการผลิตจะนำมาขึ้นรูปตามสินค้าได้ตามต้องการ จากนั้นใช้ความร้อนเพื่อทำให้ตัวฟิล์มหดรัดตัวสินค้า สามารถนำไปใช้สำหรับการแพ็คสินค้า แพ็คขวดน้ำ เพื่อความสะดวกต่อการขนส่งหรือเคลื่อนย้าย นำไปห่อหุ้มสินค้าเพื่อความโดดเด่น และสวยงามของตัวสินค้าได้

Shrink Film จะมีลักษณะที่โดดเด่น โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

  • Shrink Film เนื้อขุ่น
  • Shrink Film เนื้อใสและเงา

Prominent

จุดเด่น

- ป้องกันรอยขีดข่วนและฝุ่นละออง
- สร้างความสวยงามให้กับตัวสินค้า
- สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
- มีความใสมาก เมื่อห่อหุ้มสินค้าจะทำให้กลืนไปกับตัวสินค้า

Disadvantage

จุดด้อย

- นำไปใช้งานได้ยาก
- เมื่อโดนความร้อน จะทำให้ฟิล์มเปลี่ยนรูปร่าง

Use

การนำไปใช้

- แพ็คสินค้าขนาดใหญ่ หรือแพ็คสินค้าจำนวนหลายๆ ชิ้นเข้าด้วยกัน
- แพ็คสินค้าที่ป้องกันการเปิดใช้งาน เพื่อรับประกันว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่ยังไม่มีการเปิดใช้งานมาก่อนแน่นอน
- แพ็คสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์

Option

เทคนิคพิเศษ

- เคลือบเงา / ด้าน
- เคลือบ UV ป้องกันรอยขีดข่วน
- ปั๊มนูน / จม

PORT FOLIO

ขอใบ เสนอราคา

Scroll to Top